Hautajaiset

Kuolema on osa tätä elämää ja maallisen vaelluksen päätepiste.

Jeesus sanoi: "Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, saa elää, vaikka kuoleekin, eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole." (Joh. 11: 25-26)

Surun kohdatessa meidän on kyettävä hoitamaan kuolemaan ja hautaamiseen läheisesti liittyviä asioita. Hautajaisten järjestelyistä voit ottaa yhteyttä

Hautajaisten järjestelyissä seurakunnan kanssa sovitaan seuraavista asioista:

  • siunausajankohta ja -paikka
  • siunaava pappi ja toimituksen kanttori
  • hautapaikka, mikäli haudataan Vesannon ev.lut seurakunnan hautausmaalle
  • sanomakellojen soiton ajankohta (arkisin klo 10-12 välillä)
  • mahdollinen tilavaraus seurakuntakodilta muistotilaisuudelle

Mikäli vainaja halutaan haudata muualle kuin kotiseurakuntaansa, hoidetaan hautaukseen liittyvät järjestelyt kyseisen seurakunnan kanssa.

Hautaustoimistot huolehtivat vainajan kuljetuksesta sekä myyvät arkkuja.

 

Siunausajankohta ja -paikka

Siunausajankohta voi olla mikä tahansa arkipäivä tai lauantai. Lauantaisin siunausajat ovat klo 10 ja 14. Muina päivinä kellonaika on sovittavissa tapauskohtaisesti. Sunnuntaisin ja kirkollisina juhlapyhinä ei suoriteta hautauksia.

Siunauksen suorittaa työvuorossa oleva pappi. Seurakunnan jäsenen siunaus voidaan toimittaa joko kirkossa tai haudalla. Ennen tilaisuutta käydään toimituskeskustelu papin kanssa. keskustelussa käydään läpi toimituksen kulkua sekä siunauspuheeseen ja tilaisuudessa huomioon otettavia asioita. Musiikkivalinnoissa apua saa kanttorilta.

Hautauslupa, jonka lääkäri antaa, on toimitettava seurakuntaan ennen hautaamista.

 

Muistotilaisuus

Siunauksen jälkeen usein kokoonnutaan muistotilaisuuteen. Muistotilaisuus on omaisten järjestämä, vainajan näköinen tilaisuus, johon vieraat kutsutaan. Muistotilaisuus voidaan pitää kotona, seurakunnan tiloissa tai muussa soveltuvassa tilassa. Seurakunnantilat pitää aina varata erikseen. Seurakunnalla ei ole pitopalvelutoimintaa.

Muistotilaisuuden ohjelmassa on usein adressien lukua, esitetään pieniä omaisten tai ystävien puheenvuoroja ja muistosanoja, papin puhe ja tilaisuuteen sopivaa musiikkia tai yhteisiä lauluja.

Siunauksen toimittanut pappi ja/tai kanttori voivat osallistua muistotilaisuuteen mikäli se on muiden päivän työtehtävien puitteissa mahdollista ja mikäli heidän kutsutaan tilaisuuteen. Kutsu on hyvä esittää jo etukäteen esim. järjestelyistä sovittaessa.

Hautapaikka

Vesannon seurakunnassa voidaan toimittaa arkku- tai uurna hautaus. Uurnat lasketaan arkkuhautaan, sillä seurakunnalla ei ole sirottelu- tai muistolehtoa tuhkan kätkemiseen. Lähin krematorio sijaistsee Kuopiossa.

Hautapaikka voi olla suvun hallinnassa oleva hauta tai kuoleman yhteydessä voidaan luovuttaa uusi hautapaikka. Uusia hautapaikkoja on Vanhan hautausmaan lisäalueella sekä Uudella hautausmaalla. Uuden paikan luovuutksen yhteydessä peritään hautapaikkamaksu, 250 €/hautasija. Hautapaikat luovutetaan 25 vuodeksi.

Hautapaikanhaltijalta tulee olla suostumus hautaamiseen. Hautaoikeudenhaltija toimii yhteyshenkilönä seurakuntaan ja edustaa omaisia hautapaikkaan liittyvissä kysymyksissä sekä vastaa haudanhoidosta.

Arkkuhautauksesta peritään 400 €:n hautauspalvelumaksu, joka sisältää haudan kaivamisen, peittämisen sekä vainajan säilytyksen seurakunnan ruumiskylmiössä. Vastaava maksu uurnan hautaamisesta on 125 €.

 

Hautajaisten jälkeen

Surutyössä tukea ja keskusteluapua saa myös seurakunnan diakonilta. Lisätietoa sururyhmästä.

Perunkirjoitus tulee toimittaa kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta. Tarvittavien virkatodistusten ja sukuselvitysten hankkiminen vaatii aikaa, joten toimiin kannattaa ryhtyä ajoissa. Vainajasta on 15:sta ikävuodesta kuolinhetkeen asti tehtävä aukoton selvitys kaikista niistä seurakunnista, joissa hän on elämänsä aikana ollut kirjoilla. Perunkirjoituspalveluita tarjoavat pankit, lakiasiaintoimistot sekä oikeusaputoimistot.

Omaisten on huolehdittava haudan hoidosta joko itse tai hoidosta voi sopia seurakunnan kanssa korvausta vastaan. Haudanhoitosopimuksia tehdään kirkkoherranvirastossa.

Hautapaikanhaltijalle lähetetään päivitetty hautakirja. Mikäli hautapaikanhaltija muuttuu, tulee asianosaisten valita keskuudestaan edustaja ja ilmoittaa uudet yhteystiedot seurakuntaan.

Pyhäinpäivänä jumalanpalveluksessa luetaan kaikkien viime pyhäinpäivän jälkeen kuolleiden seurakunnan jäsenten sekä Vesannolle haudattujen nimet ja kunkin muistolle sytytetään kynttilä. Omaiset voivat ilmoittaa seurakuntaan, mikäli eivät halua läheisensä nimeä luettavan.

Hautaus

Läheisen kuolema on syvä ja voimakas kokemus. Kuolema on aina yllättävä - odotettunakin. Hautajaisjärjestelyissä noudatetaan vainajan tahtoa.

Ennen hautajaisia

Ylösnousemus tuo toivoa kuoleman hetkeen. Jeesuksen sovitustyön ja ylösnousemuksen kautta meillekin on valmistettu sija taivaan kodissa.

Hautaan siunaamisen merkitys

Kaikilla on oikeus tulla haudatuksi kotikuntansa seurakunnan ylläpitämälle hautausmaalle.

Hautaus ja hautapaikka

Hautajaisten järjestäminen kannattaa aloittaa ottamalla yhteyttä joko oman seurakunnan kirkkoherranvirastoon, päivystävään pappiin tai hautaustoimistoon. Siunaamistilaisuudesta voi tehdä vainajan näköisen.

Hautaan siunaaminen

Muistotilaisuudessa muistellaan vainajaa ystävien ja sukulaisten kesken. Pappia voi pyytää osallistumaan tilaisuuteen.

Muistotilaisuus