Tietosuoja Vesannon seurakunnassa  (GDPR)

Vesannon seurakunta tallentaa henkilöistä tarpeellisia tietoja seurakunnan henkilörekistereihin. Henkilörekisterien tietoja käytetään henkilön oikeuksien ja velvollisuuksien täyttämiseksi sekä toiminnan  järjestämiseen ja tiedottamiseen. Henkilötiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä voida luovuttaa ulkopuolisille, ellei siihen ole laissa määriteltyjä perusteita tai henkilön omaa suostumusta.

Tarkempia tietoja Vesannon seurakunnan eri rekistereistä on alla olevissa tietosuojaselosteissa.

Tietosuoja-asetuksen mukaan henkilöllä on oikeus tarkastaa omia rekisterissä olevia tietojaan sekä pyytää niiden korjaamista tai poistamista. Alla on lomakkeet, joilla pyynnön voi esittää Vesannon seurakunnalle. Lomake tulee toimittaa henkilökohtaisesti kirkkoherranvirastoon, Terveystie 5, 72300 Vesanto.