Päätöksenteko

Seurakunnassa ylintä päätäntävaltaa käyttää kirkkovaltuusto, joka valitaan vaaleilla neljän vuoden välein. Kirkkovaltuustoon valitaan 15 jäsentä, jotka valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan.
Kirkkovaltuustossa päätetään mm. kirkollisveron suuruudesta sekä hyväksytään lopulliset toiminta- ja taloussuunnitelmat sekä tilinpäätös. Kirkkovaltuustolle asiat tulevat käsittelyyn kirkkoneuvoston valmistelemina.

Kirkkoneuvosto on kirkkovaltuuston valitsema toimielin, johon valitaan varapuheenjohtaja sekä viisi varsinaista jäsentä. Lisäksi valituilla on henkilökohtaiset varajäsenet. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra.

Luottamushenkilöt edustavat seurakuntalaisia seurakunnan päätöksen teossa, joten ole rohkeasti yhteydessä heihin.

Pj-vasara.