Ristiäiset

Jokainen syntymä, jokainen uusi elämä on aina ihme.

Jokainen ihminen tarvitsee rakkautta, huolenpitoa ja turvaa - varsinkin pieni, avuton lapsi. Tätä turvaa tahtoo myös seurakunta olla lapselle antamassa aivan syntymästä saakka. Kaste on lahja, joka kantaa läpi koko elämän.

Kaste perustuu Jeesuksen sanoihin:

"Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti." (Matteus 28:18–20)

Oheisista linkeistä saat tarkempaa tietoa ristiäisten järjestelyistä.


Kun asia on ajankohtainen, ota yhteyttä oman seurakunnan kirkkoherranvirastoon.

Kaste