lapsi kolumbiassa

Lähetys- ja avustustyö

Lähetys- ja avustustyön on seurakunnan perustehtävä

Se perustuu Jeesuksen antamaan lähetyskäskyyn:

Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti." Matt. 28:18-20

Lähetystehtävän toteuttamiseksi seurakunnalla on nimikkolähetti ja kohdesopimuksia. Niiden rahoittamiseksi seurakunta järjestää

  • erilaisia tilaisuuksia
  • kerää kolehteja
  • Lähetyksen kirpputori Vesannon keskustassa. Arpavoittoja ja myytävää otetaan jatkuvasti vastaan.
  • nimikkolähetin kannatusrenkaassa saat kaikki nimikkokirjeet
  • Lähetyksen askartelupiiri kokoontuu Ystävänkammarilla joka toinen tiistai klo 11-13
  • kutsuu Sinuakin mielenkiintoiseen tehtävään

Tutustu tarkemmin nimikkolähetti Saara Karttuseen, joka lähti ensimmäiselle työkaudelle Venäjälle vuoden 2016 alkupuolella. Hän on opiskellut venäjän kieltä Pietarissa, mistä hän muutti helmikuun alussa Siperian Novosibirskin kaupunkiin. Siellä hän jatkaa venäjän kielen opiskelua ja tutustuu Inkerin kirkon toimintaan. Opiskelun jälkeen haetaan työlupaa. Tarkempi tehtävän kuva ja sijoituspaikka määräytyvät prosessin myötä. Saara Karttunen on diakonissa-sairaanhoitaja (AMK). Saaran sydämellä ovat erityisesti elämän myrskyissä kolhuja saaneet ihmiset ja toivon sanoman eteenpäin vieminen.

Vesannon seurakunta on tehnyt Suomen ev. lut. Kansanlähetyksen kanssa nimikkosopimuksen Saara Karttusen työstä 2017 alusta lukien. Vesannon seurakunnalla on lisäksi Suomen Lähetysseuran kanssa palvelusopimus Lasten Pankin tukemiseksi.

Kirpputoritoiminnan kautta Vesannon seurakunta tukee Suomen Lähetysseuran Lasten Pankkia, jonka kautta apua lähetetään kiireellisiin kohteisiin tilanteen mukaan.

Suoraa tukea Lähetysrahastosta on annettu viime aikoina mm. Viipurin lasten turvakoti Dikonille, joka on Inkerin kirkon vastuulla.

"Kaikkeen maailmaan  viekää joutuisaan Jeesuksen rakkauden ilosanomaa!"

maapallo rukous lähetystyö

Ota yhteyttä

Kirkkoherra
Terveystie 5
72300 Vesanto

Vapaapäivät yleensä ma - ti