Päiväkerholaisia sohvalla

Leikin lumoa ja yhdessäolon iloa

Vesannon seurakunnassa päiväkerholaiset kokoontuvat arkisin kerran viikossa leikkimään ja toimimaan, arkisesti ja pyhän äärellä. Kerhossa painottuvat lapsesta välittäminen, lapsuuden ilon kokemukset ja lapsen hengellisen herkkyyden vaaliminen. Se on lapsen kasvupaikka, missä toimitaan kumppanuudessa hänen perheensä kanssa. Päiväkerholaiset ovat 3 - 5 – vuotiaita ja heitä ohjaa lastenohjaaja Niina Salonen. Päiväkerho kokoontuu 9.9.2019 alkaen seurakuntakodin yläkerrassa maanantaisin klo 10 - 12.30. 

Päiväkerhossa on tilaa leikille, liikunnalle ja oppimiselle. Toiminnan suunnittelussa huomioidaan kyseisen ryhmän lasten toiveet ja tarpeet. Lasten mielikuvitus on tekemisen perusta. Kerhossa opitaan kädentaitoja, syödään eväitä, saadaan ystäviä ja opetellaan hyviä tapoja ja toistemme kanssa toimimista. Lapsen tapa oppia tekemällä, kokemalla ja ihmettelemällä on päiväkerhossa otettu huomioon ja toimintaa toteutetaan lapsilähtöisesti.

Päiväkerhoissa pohjana on kristillinen arvomaailma, jossa hengellisyys nähdään osana lapsen kokonaisvaltaisuutta. Kirkkovuosi ja sen perinteet tulevat toiminnassa tutuiksi. Tässäkin pääpainona on lapsista itsestään ja heidän elämästään nousevat kysymykset ja ihmettelyt. Kirkolla ei ole omaa varhaispedagogiikkaa vaan toiminnassa noudatetaan yleistä Vasua, samaa jota mm. päivähoidossa on sitouduttu noudattamaan. Tärkeää on lapsen etu ja lapsen oikeus hyvään lapsuuteen. Arvostamme lapsuutta sekä rauhaa ja mahdollisuutta kasvaa ja kehittyä, jokainen omaan tahtiinsa. Tärkeää on aikuisen läsnäolo, syli ja turvallisuus.

Kerhoihin ilmoittautuminen

Päiväkerhoihin tulevalle toimintakaudelle 2019 - 2020 ilmoittaudutaan 25.8.2019 mennessä sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. Lastenohjaajan tavoittaa 6.8. alkaen puhelimitse/sähköpostitse mikäli tulee kysyttävää kerhoasioista. Vapaita kerhopaikkoja voi kysellä lastenohjaajalta!

Päiväkerhot alkavat 9.9. ja kokoontuvat joulukuun puoleen väliin asti, jatkuen taas tammikuusta toukokuuhun. Kerhokauden päättävät joulujuhla ja kevätjuhla, joihin koko perhe on tervetullut. Keväisin teemme koko perheen retken jonnekin vähän kauemmaksi.

Kerhomaksuksi on tällä hetkellä päätetty 20 € / lukukausi.

Vapaita kerhopaikkoja voi kysellä suoraan lastenohjaajalta myös kesken vuoden!

 

Kuvia päiväkerhotoiminnasta

Ota yhteyttä

Lastenohjaaja
Terveystie 5
72300 Vesanto

Tavoitettavissa ma - pe klo 9 - 16 Lapset, lapsiperheet ja varhaisnuoret Yhteistyö koulun ja kunnan varhaiskasvatuksen kanssa-------------Facebook- ja Instagram-tilien ylläpito