Uutisia ja tiedotteita

Seurakuntaliitos aloite

15.3.2019 09.28

Kirkkovaltuusto on tehnyt aloitteen seurakuntaliitoksesta Kuopion tuomiokapitulille ja Kirkkohallitukselle.

Tervon ja Vesannon seurakuntien luottamushenkilöt ja työntekijät kokoontuivat tammikuun 30. päivänä Vesannon Luostarissa keskustelemaan tilanteesta, jonka voidaan katsoa syntyneen molemmissa seurakunnissa samanaikaisesti käynnistyneiden piispantarkastustapahtumien yhteydessä.  Tilaisuudesta laaditussa muistiossa todetaan seuraavasti:

”Tervon ja Vesannon seurakuntien luottamushenkilöt ja työntekijät kokoontuivat ns. seurakuntaseminaariin 30.1.2019 keskustelemaan mahdollisesta seurakuntien yhteisestä tulevaisuudesta ja kuulemaan asiassa toisiaan. Tämä tapahtui sen jälkeen kun molemmissa seurakunnissa samanaikaisesti pidettävien piispantarkastusten yhteydessä tuomiokapitulin taholta oli todettu seurakuntaliitos taloudellisista syistä pakottavaksi. 

Seminaarissa käydyn keskustelun yhteydessä katsottiin aiheelliseksi, että hanke käynnistetään molempien seurakuntien hallinnossa, ja sille välttämättömän taloudellisen tuen hakemiseksi ajoissa tulee asiassa edetä nopeasti: kirkkoneuvostot esittävät kirkkovaltuustoille hyväksyttäväksi tuomiokapitulille tehtävän aloitteen nykyisten seurakuntien lakkauttamisesta ja niistä muodostettavan yhden, uuden seurakunnan perustamisesta.  Nk. työnimenä uutta seurakuntaa kutsuttiin Niiniveden seurakunnaksi; kirkkoherrat myös kertoivat jo käymistään keskinäisistä keskusteluista mahdollista tulevaa työnjakoa ja virkojen muuttumista koskien.”

Seurakuntaseminaariksi nimetyn tapaamisen jo asettaman toimeksiannon mukaisesti asia otettiin nopeutetusti käsittelyyn kummankin seurakunnan hallinnossa.  Sen edettyä kirkkovaltuustoihin ne tekivät yhdenmukaiset päätökset, jotka kirjattiin pöytäkirjoihin seuraavasti:

”Kirkkovaltuusto päätti tehdä aloitteen Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulille Vesannon ja Tervon seurakuntien lakkauttamiseksi ja niiden muodostamiseksi yhdeksi Niiniveden seurakunnaksi 1.1.2020 lukien. Samalla lakkautettavista kirkkoherrojen viroista viranhaltija Vesannon seurakunnasta siirretään uuden seurakunnan kirkkoherran virkaan ja Tervon seurakunnasta uuteen seurakuntaan perustettavaan kappalaisen virkaan.”

Seurakuntaliitos on siis edennyt tässä vaiheessa jo seurakunnilta Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulille, joka piispa Jari Jolkkosen mukaan tulee käsittelemään asian edelleen nopeasti ja myönteisesti.  Tuomiokapituli toimittaa sen tämän jälkeen Suomen ev.lut. Kirkkohallituksen lopullisesti ratkaistavaksi, minkä päätöksen voidaan ounastella saapuvaksi tietoon jo ennen tulevaa kesää.

« Uutislistaukseen