Uutisia ja tiedotteita

Seurakuntalaisten keskustelutilaisuus

28.5.2019 14.01

16.5. pidetyn keskustelutilaisuuden sisältöä

MUISTIO

KESKUSTELUTILAISUUS SEURAKUNTALAISILLE SEURAKUNTALIITOKSESTA

Paikka                Vesannon seurakuntakoti, Terveystie 5, Vesanto

Aika                    16.5.2019 klo 18.30-20.30

Läsnä             seurakuntalaisia 30, Vesannon kirkkoherra Jarmo Paananen, Tervon kirkkoherra Marja-Leena Niinivaara-Koskell, muita seurakunnan työntekijöitä Uolevi Laitinen, Niina Salonen ja Ilmi Korhonen

 

Jarmo Paananen avasi tilaisuuden ja kertoi miksi ja kuinka tähän tilanteeseen ja tähän iltaan on tultu; viime syksynä seurakunnat neuvottelivat kapitulin kehotuksesta yhteisen kanttorin viran perustamisesta. Tämä virka oli Tervon ja Vesannon seurakunnille jo toinen yhteinen virka. Syksyllä käynnistyi myös kahden pienen seurakunnan piispantarkastukset, joissa Tervon talouden- ja hallinnontarkastuksessa nousi esille, että näiden kahden seurakunnan pitäisi toimia yhdessä. Vesannon vastaavassa päivässä asia toistettiin vesantolaisille ja asiassa lähdettiin ripeästi liikkeelle. Myös taloudellisen tuen saamiseksi oli päivämäärä raja, joka aiheutti kiireen päätöksen teolle.

Uudet luottamushenkilöt sekä seurakuntien työntekijät kokoontuivat jo tammikuun lopulla yhteiseen seminaariin, jonka johdosta hallinnon prosessi käynnistyi. Prosessi vietiin hallinnossa ”vauhdilla” eteenpäin. Aloitetta jouduttiin vielä täydentämään, joka vaati vielä uuden hallintokierroksen. Nyt asia ei ole enää omissa käsissä, vaan odottaa jo Kirkkohallituksen päätöstä. Nopean toimimisen vuoksi, vasta nyt on kuulemistilaisuus seurakuntalaisille, mutta asioiden etenemisestä on pyritty tiedottamaan.

Kuopion tuomiokapitulinkin käsittelemässä aloitteessa on jo nimenä Niiniveden seurakunta. Aluksi nimi oli työnimi, mutta se muotoutui kuitenkin lopulliseksi ehdotukseksi kun sitä pidettiin selkeänä, yhdistävänä luonnon elementtinä. Nimen arvellaankin olevan ehkä ainoa, mitä kaikki eivät aluksi tunne omakseen. Aloite sisälsi myös viranhaltija ratkaisut eli kirkkoherrana toimii Jarmo Paananen ja kappalaisena Marja-Leena Niinivaara-Koskell. Niiniveden seurakunta on siis yksi seurakunta, jolla on kaksi kirkkoa. Piispankin kehotuksen mukaan tarkoitus on, etteivät valot sammu kummassakaan kirkossa. Lopullisen päätöksen liitosasiassa tekee Kirkkohallitus, jonka odotettiin käsittelevän asiaa jo lähipäivinä, mutta tämän hetken tiedon mukaan päätös asiasta tulee vasta elokuussa.

Uusi seurakunta on edelleen pieni ja vähävarainen. Tuoreimpien ennusteiden mukaan jäsenmäärän kehitys jatkuu nykyisen kaltaisena eli väki vähenee edelleen. Vuoden alussa seurakunnassa on vähän alle 3000 jäsentä. Itsenäisen seurakunnan kipurajaksi on joissakin keskusteluissa asetettu juurikin 3000 jäsenen raja. Jarmo Paananen esittikin, että luopumalla itsenäisyydestä, nämä seurakunnat turvaavat itsenäisyytensä. Eli eivät olisi niin helposti ”lakaistavissa” isomman alle ja mikäli yhdistymiskehitys jatkuu, olemme myös parempi keskustelukumppani.

Nyt on jo sovittu yhteisen kanttorin viran vuoksi, että ensi syksystä alkaen jumalanpalvelukset ovat Tervon kirkossa klo 10 ja Vesannon kirkossa klo 13.
Uuden seurakunnan suuremmat linjaukset ja sisällöt puidaan syksyllä. Talouden tavoitteena on toimia omillaan eli voitaisiin toimia ilman ulkopuolista taloudellista tukea. Alkuvaiheessa ketään työntekijöitä ei irtisanota vaan lähivuosien eläköitymisien yhteydessä pyritään löytämään asioihin ratkaisuja. Pyrkimys on, että jokaisella työalalla olisi tulevaisuudessa yksi työntekijä, kiinteistöpuolta lukuun ottamatta.
Pääkirkkona toimii Tervon kirkko ja ”komentosilta” on Vesannolla. Palveluja tarjotaan myös Tervossa. Kaikki työntekijät työskentelevät koko seurakunnan alueella, mutta virkapaikat määräytyvät sen mukaan minne työt painottuvat esimerkiksi Tervon kirkko/kappalainen, Vesannon kirkko/kirkkoherra. Kirkkojen nimet pysyvät entisellään. Tehtävänkuvat hahmottuvat tarkemmin kun sisältöjä suunnitellaan. Nyt on jo aloitettu nk. kehityskeskustelut.

Molemmilla nykyisistä seurakunnista on hyvin erityislaatuiset kirkot ja seurakuntien syntyhistoriakin oman laisensa. Nämä erityispiirteet pitää muistaa myös liitosvaihteessa.

Kysymyksiä ja kommentteja seurakuntalaisilta:

-Onko kanttorin virkaan tullut hakemuksia? Ei.

-Pidetäänkö uudet valtuuston vaalit? Ei, valtuusto muodostetaan edellisen vaalin tuloksen perusteella. Valtuustossa edelleen 15 jäsentä, joista Vesanto saa 8 paikkaa. Uusi valtuusto valitsee uuden kirkkoneuvoston. Seuraavat vaalit ovat sitten aikanaan yhden seurakunnan vaalit.

-Jumalanpalveluksen porrastus Tervo 10, Vesanto 13, onko näin lopullisesti vai muuttuko ajat joskus?
Tästä porrastuksesta sovittiin, kun perustettiin yhteistä kanttorin virkaa ja silloin sovittiin, että vuorotellaan aikoja 1-2 vuoden välein. Tällöin ei vielä tiedetty liitoksesta. Uudessa seurakunnassa on mahdollisuus tehdä asioita toisin ja vaikkapa profiloitumiseen, myös iltakirkkoja on esitetty.

-Jos Vesannon kirkkoa ei jonakin viikonloppuna lämmitetä jumalanpalveluksen vuoksi, vaan palvelus pidetään vaikkapa seurakuntakodilla, tehdäänkö siunaukset tuolloin Tervon kirkossa? Ei. Asia liittyy sisältöihin, joita ei ole vielä ratkaistu.

-Voiko seurakuntakodilla siunata vainajan? Kyllä, ainakin periaatteessa. Siitä ei ole kokemusta eikä asiaa ole selvitetty terveysviranomaisilta. Lisäksi se sulkee pois mahdollisuuden muistotilaisuuden pitämiselle seurakuntakodilla. Kirkkoa käytetään jatkossakin kirkkotilana.

-Jumalanpalvelusten tai toimitusten ajankohtien muuttumiselle voi olla muitakin syitä esim. kanttorin työ, pappien työvuorot. Molempien alueiden tasapuolisuus on säilytettävä.

-Voiko jumalanpalvelukset olla seurakuntakodilla? Kyllä ja näin on tehtykin esimerkkinä aamupuuro-perhekirkot sekä kirkon remontin aikana.

-Voiko luterilainen kirkko käyttää esim ortodoksien tiloja? Kyllä kirkon remontin aikana näinkin on toimittu yksittäisen kerran.

-Mahdollisuudet ja yhteistyö; kun palkkatyövoima seurakunnassa vähenee, tarvitaan entistä enemmän seurakuntalaisia mukaan toimimaan. Kun on asioita, joista halutaan pitää kiinni, tarvitaan seurakuntalaiset ottamaan vastuusta ja auttamaan niiden toteutuksessa. Yhteistyö koko alueella antaa hyvät edellytykset tulevaisuuteen ja toiminnallinen itsenäisyys säilyy.

-Hankkeen aikana varmasti tulee myös erimielisyyksiä ja keskusteluja tarvitaan näkemyserojen tasoittamiseen.

-Työalat pysyvät entisillään, toiminta-alue laajenee ja painotukset työssä muuttuvat. Marja-Leena Niinivaara-Koskell:n tehtävä on ainoa, jonka sisältö merkittävästi muuttuu.

-Luottamushenkilöpuolelta tuli kiitosta Tervolle siitä, että alusta asti yhteisiä virkoja neuvoteltaessa ovat neuvottelut olleet rakentavia ja Tervoa kiiteltiin hyvästä hengestä. Paikalla olleet tervolaiset kiittivät myös Vesantoa hyvin sujuneista neuvotteluista.

-Tarvitsevatko papit sijaisia uudessa seurakunnassa? Lähtökohtaisesti eivät. Työjärjestelyillä pyritään siihen ettei ulkopuolista työvoimaa tarvita.
-Onko myös seurakuntamestarien tuuraukset mahdollisia? Tueksi tarvitaan seurakuntalaisia niin kuin tarvitaan muillakin työaloilla. Apu on ollut suurenmoista esimerkiksi keittiö puolella ja siihen tukeudutaan jatkossakin.

-Liitoksessa pyritään pääsemään eroon osa-aikaisista työsuhteista, jotta työntekijöiden toimeentulo ja motivaatio saataisiin säilymään. Työntekijöitä tulee ehkä ajan mittaan olemaan vähemmän.

-Kutsutaanko tervolaiset Yhdessä eteenpäin –virkistyspäiviin? Uuden seurakunnan alueella liikkumista koko alueella toivotaankin tapahtuvan, puolin ja toisin.

-Nuorisopuolella on mietitty kerhonohjaaja koulutuksen ja rippikoulun osalta tapaamisjärjestelyjä niin, että niitä olisi vuoroin Vesannolla ja Tervossa, sillä rippikoulukin on yksi rippikoulu. Tämä tulee kysymään vanhemmilta alttiutta kuljettaa lapsia. Asiassa todettiin myös, etteivät välimatkat toisaalta ole kuitenkaan kovin pitkiä jos vertaa Lapin seudun välimatkoihin.

-Liitos tilanteessa koetaan helpommaksi toteuttaa muutoksia kun asioita joudutaan joka tapauksessa ideoimaan ja tekemään toisin. Seurakunnissa kuitenkin toivotaan, että seurakuntalaiset tuntisivat uudenkin seurakunnan omakseen ja tutuksi seurakunnaksi.

Jarmo Paananen totesi illan keskusteluilmapiirin myönteiseksi ja ilta päätettiin virteen 571.

Tervon tilaisuus 9.5.

« Uutislistaukseen