Uutisia ja tiedotteita

Uutislistaukseen

POIKKEUSJÄRJESTELYISTÄ NIINIVEDEN SEURAKUNNASSA

26.3.2020 12.25

Koronaviruksen aiheuttamat epi- ja pandemiat rajoittavat ja ohjaavat merkittävästi myös Niiniveden seurakunnan elämää ja toimintaa. Siitä seuraavassa.

Seurakuntalaisille avoimista jumalanpalveluksista pidättäydytään toistaiseksi. Seurakunnan papit toimittavat ne kuitenkin sovelletusti Tervon ja/tai Vesannon kirkoissa jokaisena pyhäpäivänä ja näin huolehditaan ”alati rukoilevasta” seurakunnasta. - Niiniveden seurakunnalla ei ole mahdollisuuksia välittää tällä tavoin toimitettavia palveluksia niihin kotioloissa tai muuten osallistumiseksi. Neuvommekin siksi käyttämään television sekä tietokone- ja älylaitteiden avulla esim. YLEn ohjelmatarjontaa sekä varustellumpien seurakuntien välittämiä suoria lähetyksiä jumalanpalveluksista poikkeusoloissa. Tässä pari esimerkkiä: mahdollisuuksista:

Kuopion tuomiokirkon jumalanpalveluksia voit katsoa osoitteessa:

www.virtuaalikirkko.fi.

 

Leppävirran seurakunnan (omaa rovastikuntaamme) jumalanpalveluksia voi puolestaan seurata osoitteessa:

https://www.leppavirranseurakunta.fi/jumalanpalvelukset-ja-uskonelama/nettiradio

 

Niiniveden seurakunnan kirkot ovat käytettävissä yksityistä hiljentymistä ja mahdollista keskustelutarvetta varten, kun siitä sovitaan seurakunnan pappien kanssa. Tämä tulee kysymykseen myös arkisin, jolloin asiassa palvelevat myös seurakunnan muut työntekijät.

Kirkkoherranvirasto on toistaiseksi suljettuna, ja asiointi tapahtuu puhelimitse tai sähköisesti. Sen vaatiessa tapaamisia, niistä sovitaan erikseen.

Kirkollisiin toimituksiin osallistuvien määrä on valtiollisesti rajattu lähtökohtaisesti korkeintaan kymmeneen. Tämän ja muiden varotoimien vuoksi mm. hautaan siunaamiset toimitetaan ensi sijaisesti haudalla. Tästä voidaan erikseen sovitulla tavalla kuitenkin poiketa, mm. kulloisenkin säätilan nimissä nopeastikin, ja myös osallistuvien määrän suhteen. Tällöin kuitenkin painotetaan, että tilaisuuksiin ei ulkosallakaan pidä saapua puolikuntoisena tai sairaana, riippumatta siitä, mikä siihen on syynä. ”Varoetäisyyksistä” jahygieniasta (käsihygienia!) on huolehdittava tarkoin, ja esim. kättelystä tulee pidättäytyä. – Seurakuntalaisia pyydetään, jos mahdollista, tuomaan mukanaan omat virsikirjat.

Seurakunnan tiloissa ei toistaiseksi järjestetä muisto- tai muita perhe- ja juhlatilaisuuksia. Niitä voidaan hyvin järjestää myöhemmin, esim. hautajais/muistotilaisuus itse siunaustapahtuman jälkeen, poikkeustilan väistyttyä. Näin on toisinaan menetelty normaalioloissakin, milloin esim. vainaja on siunattu ja/tai tuhkattu aiemmin jossain muualla. Järjestelyn, milloin siihen on jouduttu, on todettu joskus tuovan tilanteeseen ja tilaisuuksiin myös jotain myönteistä sisältöä. – Tällä hetkellä tulee poikkeuksellisesti kysymykseen myös jo tuhkatun vainajan siunaaminen.

Edellä sanottu pätee sovelletusti myös kasteisiin ja avioliittoon vihkimisiin. Ne pyritään siirtämään tai toimittamaan hyvin pienimuotoisesti ilman ”juhlallisuuksia”, edellä mainituin rajauksin ja kulloinkin erikseen sovittavalla tavalla. Myös näissä yhteyksissä voidaan vapautuneempi tilaisuus järjestää myöhemmin ja seurakunta on valmis olemaan järjestelyissä mukana. Huom! Kastetilaisuuden siirtyessä on lapsen tiedot (mm. nimi) ilmoitettava maistraattiin kahden kuukauden kuluessa hänen syntymästään. – Eipä ole aivan vierasta meille tämäkään.

Seurakunnan kokoava toiminta (ryhmät, piirit, eri tilaisuudet, konsertit yms.) on toistaiseksi pysäytettynä.

Diakonisen avustamisen kysymyksissä otetaan yhteyttä diakoni Aki Virtaan 13.4. asti, tämän jälkeen pappeihin. Diakoniatoimistossa ei päivystetä, mutta välttämättömistä tapaamisista voi sopia samaan tapaan kuin kirkkoherranviraston kanssa.

Lähetyksen Kirpputori on myös suljettuna. Ottamalla yhteyttä Toini Hotokkaan (puh. 050 - 591 5040) on silti mahdollista tiedustella jotain tarvitsemaansa ja sopia yksittäisestä asioinnista kirpputorilla.

Pieni työntekijäkuntamme on ohjattu toimimaan ns. etä-työntekijöinä, ja pyrimme silti vastaamaan yhteydenottoihin/yhteydenottopyyntöihin myös vapaa-aikoinamme. Muodostunut tilanne ei sulje pois henkilökohtaisia tapaamisia ja kulloistenkin asioiden hoitumista sinänsä normaaliin tapaan. Kohtaamisista ja puolin ja toisin tarvittavista toimista tilanteiden suojaamiseksi on vain sovittava erikseen.

Kirkonkellot hoitavat tehtäväänsä Jumalan sanan palveluksessa pyhäpäivisin ja välillä muulloinkin (ns. sanoma/sielunkellot) normaaliin tapaan.